Xestión

icon

Clientes e provedores

Administra de maneira eficiente e centralizada todos os contactos do teu negocio para fortalecer todas as túas relacións comerciais.

icon

Produtos e servizos

Agrega, actualiza e controla os teus artigos e prestacións con facilidade. Categoriza por familias para unha administración sinxela e intuitiva.

icon

Calendario

Mellora a túa planificación e distribúa o teu tempo de forma eficaz. Podes ver a túa axenda diariamente, semanalmente ou mensualmente.

icon

Punto de venda

Realiza vendas en poucos minutos desde terminais físicos. Axiliza a xestión e controla os movementos do fluxo de caixa de efectivo.

icon

Usuarios e permisos

Xestiona os teus empregados con acceso ao sistema, asigna roles e permisos en función das tarefas asignadas a cada membro do equipo.

icon

Múltiples sedes

Se tes múltiples sedes ou sucursais non é problema. Goza dun software pensado para traballar con múltiples centros de traballo.

Facturación

icon

Facturación

Controla todo o ciclo de facturación. Emite facturas de ingresos diferenciadas por cada actividade que realices ou automatiza a súa emisión.

icon

Control de gastos

Introduce as facturas de gastos para controlar os custos do teu negocio. Realiza a imputación de custos por actividade, sede ou natureza do gasto.

icon

Cobros e pagos

Controla a tesourería do teu negocio, deixa constancia de cada entrada ou saída económica e obtén as previsións de liquidez da túa empresa.

icon

Factura electrónica

Emite facturas electrónicas con validez legal certificada e-Factura e integra a túa facturación co sistema VeriFactu (obrigatorio en 2025).

icon

Domiciliación de recibos

Emite remesas para a domiciliación das cobranzas seguindo o estándar SAIBA. Aforrarás tempo e simplificarás a relación cos teus clientes.

icon

Conciliación bancaria

Puntea de forma sinxela e intuitiva os movementos bancarios e crea as cobranzas e pagos das facturas automaticamente.

Analítica

icon

Resumo de resultados

Coñece os principais indicadores do teu negocio. Ingresos, gastos, beneficio, falta de pagamentos, próximos vencementos etc. Toma decisións baseadas en datos.

icon

Previsión de impostos

Evita sorpresas ao final do trimestre. Calculamos unha estimación dos impostos (IVE e IRPF) que terás que pagar á AEAT.

E moito máis...

icon

Exportación CSV

Descarga os teus datos de facturación en formato CSV para a integración cos programas de contabilidade. Axiliza os teus trámites coa axencia.

icon

Integración con terceiros

Conecta facilmente as túas ferramentas favoritas e potencia as capacidades aumentando a versatilidade da túa aplicación segundo cada necesidade.

icon

Na nube

A túa aplicación sempre contigo. Accede desde calquera lugar coa nosa solución. Traballa con comodidade e flexibilidade, sen restricións.

icon

Seguridade

Preocúpanos cumprir rigorosamente as últimas medidas de protección do sector para garantir a custodia dos teus datos.

Newsletter

Mantente ao día das últimas novidades e ofertas